top
logo

主選單

線上訪客

現在有 4 訪客 在線上

藥物濫用者常之術語 列印 E-mail
活動快訊

語(黑話)

意義

嗑藥、克藥

泛指藥物濫用

燕窩

FM2與白板之混合物

螞蟻蛋

指純度高之毒品

打管、走水路

指從血管注射毒品

開桶

從鼠蹊部注射毒品

藥仔頭、雞仔(台語)

販毒者

茫(台語)

吸食毒品後恍惚、神智不清

摔(台語)

毒癮發作之痛苦症狀

熬生柴

戒斷時痙攣之痛苦

啼(台語)

指鴉片類之戒斷症狀,如流淚、打呵欠

拔筋(台語)

指吸食過量導致抽搐、休克或死亡

拉K

以鼻吸食

追龍

將白粉至於錫紙上,下面火燒吸食散發的氣體 

 

如發現有類似用語交談人員,可通報相關單位協助掌握及處理。

 

相關聯結

廣告看板
廣告看板
廣告看板
廣告看板
廣告看板
廣告看板
廣告看板
廣告看板
廣告看板
廣告看板
廣告看板
廣告看板
廣告看板

bottom