top
logo

系統登入線上訪客

現在有 10 訪客 在線上

1O7年吸菸區更動問卷調查抽獎得獎名單 列印 E-mail
最新公告

親愛的同學(同仁)你好:恭喜你中獎

 

一、為鼓勵全校教職員工生的參與及提高「1O7年吸菸區更動問卷調查」填答率,學務處特提供1OO元全聯商品禮券4O張,所需費用由學務處項下支應,並由電腦抽選出得獎者。

二、請你於4月25日至5月4日攜帶證件(學生證)親至學務處衛保組領取,逾期未領者以棄權論。

謝謝!

 

「1O7年吸菸區更動問卷調查」得獎名單:

學號 姓名
10110506X 蘇OO
10310306X  張OO      
10310404X  黃OO       
10321406X 李OO
10340703X 趙OO       
10340791X  李OO      
10410402X 陳O      
10410405X 沈OO      
10410503X  劉OO     
10410890X  陳氏OO      
10421305X 鍾OO       
10424105X 劉OO
10424105X 李OO
10432101X 林OO      
10440004X 陳OO       
10440205X  張OO       
10440703X  周OO       
10510352X  林OO     
10510600X  楊OO      
10524200X  陳OO       
10532101X 劉OO       
10532451X 洪OO      
10540002X 趙OO     
10540203X 沈OO      
10540702X  童OO     
10540703X  張OO       
10540900X  林OO       
10540900X  洪OO      
10610606X 賴OO
10621103X  李OO       
10624101X  黃OO      
10624202X 陳OO       
10632104X  許OO      
10632307X  施OO       
10640001X 丁OO
10640050X  戴OO       
10640202X  李OO       
1292X  葉OO      
1296X     張OO       
1316X     李OO      

備註:請你於4月25日至5月4日攜帶證件(學生證)親自至學務處衛保組領取,逾期未領者以棄權論。

 

 

最近更新在 週五, 22 六月 2018 13:07
 

bottom
top
廣告看板

bottom