top
logo

線上訪客

現在有 27 訪客 在線上

教育部函請各單位配合立法院三讀通過修正規費法第20條刪除滯納金加徵利息之規定。

                         

 

bottom
top
地址:(545)南投縣埔里鎮大學路一號, 統一編號:01014220
電話:(049)2910960#2520-2528, 傳真:(049)2914472

bottom