top
logo

線上訪客

現在有 47 訪客 在線上

國家發展委員會修正社會發展類中長程個案計畫編審-新興(含修正)計畫及行政管考業務內部控制制度共通性作業範例。

                          

 

bottom
top
地址:(545)南投縣埔里鎮大學路一號, 統一編號:01014220
電話:(049)2910960#2520-2528, 傳真:(049)2914472

bottom