top
logo

線上訪客

現在有 35 訪客 在線上

重大天然災害搶救復健經費簡化會計手續處理要點停止適用。

重大天然災害搶救復健經費簡化會計手續處理要點自即日起停止適用。                        

 

 

bottom
top
地址:(545)南投縣埔里鎮大學路一號, 統一編號:01014220
電話:(049)2910960#2520-2528, 傳真:(049)2914472

bottom