top
logo

線上訪客

現在有 71 訪客 在線上

國內出差旅費報支要點暨各機關派員參加國內各項訓練或講習費用補助要點解釋彙編106年3月版。

                       

 

bottom
top
地址:(545)南投縣埔里鎮大學路一號, 統一編號:01014220
電話:(049)2910960#2520-2528, 傳真:(049)2914472

bottom